Feeds:
Чланци
Коментари

Archive for the ‘Elaborati’ Category

Prilikom izrade elaborata, drveta su numerisana malim svetlozelenim pločicama, i platan broj 198 je dobio sadašnji broj.

Postupci za sanaciju navadeni su u tekstu elaborata. Rane u pridanku su mala oštećenja u dnu stabla, koja su nastala mehanički, pre svega rastom korenovog sistema odnosno neadekvatnim uređenjem prostora oko drveta.

Advertisements

Read Full Post »

Prema elaboratu Šumarskog fakulteta od 2006. godine, platan broj 198 je numerisan kao 203. Ovde skraćenica D označava „deformacije na deblu i debljim granama različitog porekla, po pravilu nastale usled presecanja debljih grana i loše zaštite preseka,“ dakle deformacije nastale ljudskim radom.

Read Full Post »